fbpx
+359 888 960 856 terastar@abv.bg

Фасадна драскана мазилка

Драсканата мазилка на „Тера Стар“ е защитно-декоративна и предназначена за измазване /полагане/ на външни стени, фасади с обикновени или топлоизолационни основи.Тя е високоякостна, атмосфероустойчива и екологично чиста мазилка. Има висока водоотблъскваща способност и по този начин не се отлагат и развиват плесени и микроводорасли,а отложените замърсявания лесно да се отмиват от дъждовните капки.

 

 

 

Устойчива на атмосферните въздействия и

ОТЛИЧНА защита от микроорганизми

Висока ЕЛАСТИЧНоСТ и паропропускливост

ЕКоЛоГИЧНо ЧИСТ ПРоДУКТ

Външни и вътрешни стени

фасади с обикновени основи

фасади с топлоизолационни основи 

подходящ ЗА ВСИЧКИ топлоизолационни системИ

Начин на употреба

Фасадната драскана мазилка на „Тера Стар“ се смесва в съотношение суха смес : вода = 100 : 24 части по маса. Разбърква се с механична бъркалка до получаването на хомогенна смес.

Нанасянето става с маламашка от неръждаема стомана, като се изтегля до едрината на зърното. Непосредствено след това се структурира с пластмасова маламашка в кръгови движения или посока хоризонтални, вертикални или диагонални.

 

РАЗХОДНА НОРМА: 4 кг / 1 м2.

Зърнометрия 2 – 2,5 мм.

СВОЙСТВА

високоякостна, атмосфероустойчива и екологично чиста мазилка.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЗДРАВИНА ПРИ СИЛНИ МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

оТЛИЧНА устойчивост от микроорганизмИ

важно !

Основата трябва да е равна, чиста суха и здрава.

Не се допуска добавяне на други строителни смеси.

ДА НЕ СЕ РАБОТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД 5О С, ДА СЕ ИЗБЯГВА ПРЯКО СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ, СИЛЕН ДЪЖД И ВИСОКА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ